Майбутнє України - наша місія! Ukraine's future - our mission!

Майбутнє України - наша місія! Ukraine's future - our mission!

Майбутнє України - наша місія! Ukraine's future - our mission!Майбутнє України - наша місія! Ukraine's future - our mission!Майбутнє України - наша місія! Ukraine's future - our mission!

Цілі / Objectives

 

Громадська організація (ГО) “Україна-2050”  є неприбуткова організація, заснована, щоб сприяти втіленню  в життя за час одного покоління - до 2050 р., стратегії сталого розвитку України, як повністю незалежної, територіально цілісної, демократичної, реформованої та економічно  конкурентноспроможної Європейської держави. 


Основні цілі ГО України-2050 складаються з чотирьох частин, а саме, сприяння:

(I)  набуттю повноправного членства України в НАТО; 

(II) набуттю повноправного  членства України в ЄС; 

(III) забезпеченню Патріаршого статусу як для  Православної Церкви України, так і для Української Греко-Католицької  Церкви; і 

(IV) входженню України в число перших 10 країн ЄС із найбільшим  рівнем валового внутрішнього продукту (ВВП) та перших 20 країн за Міжнародним  індексом щастя.


 

 

Non-governmental organization (NGO) “Ukraine-2050” is a non-profit organization established to help implement, within one generation - by 2050, strategies for the sustainable development of Ukraine as a fully independent, territorially integral, democratic, reformed and economically competitive European state. 


The main objectives of NGO Ukraine-2050 are four-fold, namely to further: 

(I) full membership for Ukraine in NATO; 

(II) full membership for  Ukraine in the EU; 

(III) Patriarchal status for both the Orthodox Church of Ukraine and the Ukrainian Greek Catholic Church; and 

(IV) the positioning of Ukraine in the top-10 EU states by Gross Domestic Product (GDP) and in the top-20 countries in the World  Happiness Report.